Yarışma Hakkında

Katılma Koşulları

-“Riyâzü’s-sâlihîn Ezberleme Yarışması”na T.C. veya yabancı uyruklu 14-54 yaşları arasındaki tüm hanımlar katılabilir.
-Yabancı uyruklu hanımların, katılımcıları takviye etmek adına ayda bir gerçekleştirilecek hadis ve şerhleri içerikli dersleri anlayacak derecede Türkçe bilmeleri zorunludur.
-Başvuru süresi üç hafta olup 15 EYLÜL- 4 EKİM 2021 tarihleri arasında “www.riyazussalihinyarismalari.com” adresinde yer alan başvuru formu ile online olarak yapılacaktır.
-Yedi aşamadan oluşan yarışmaya katılım için bir önceki aşama ve/veya aşamalara katılma zorunluluğu bulunmamaktadır.
-Yarışma kontenjanı sınırlıdır.