Yarışma Hakkında

Yarışma Hakkında

-Yarışmaya katılmaya hak kazanan katılımcıların ezber süreçlerini takip etmek ve onları hadîs usûlü ile şerhleri açısından bilgilendirmek için ayda bir olmak üzere kamp desteği verilecektir. Bu nedenle yarışmaya başvurmak isteyenlerin ayda bir gerçekleştirilecek kamp desteğini göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.
-Kamp tarihleri ve merkezler daha sonra web sitemizden ve sosyal medya hesaplarımızdan duyurulacaktır.
-Kayıtlar sona erdikten sonra, katılımcılara Ekim ayında ilk etapta ezberlemeleri gereken 20 hadîs-i şerîf pdf formatında gönderilecektir.
-Katılımcıların kampa ulaşım masrafları kendilerine aittir. Konaklama ve ikramlar Düzenleme ve yürütme kurulu tarafından karşılanacaktır.
-Kasım ayında gerçekleştirilecek ilk kampa kadar 20 hadîs-i şerîfi ezberleyen katılımcılar ön elemeyi geçmiş sayılacak ve kendilerine 2 cilt halindeki Riyâzü’s-sâlihîn eseri takdim edilecektir.
-Yıl içerisinde yapılacak toplam yedi kampın sonunda 180 hadîs-i şerifi ezberlemiş olan katılımcılar, Haziran ayında yapılacak olan değerlendirmeye katılma hakkını elde edecektir.
-Değerlendirme mekânı, tarihi ve saati ile ilgili detaylar daha sonra web sitemiz ve sosyal medya hesaplarımızda ilan edilecektir.