Yarışma Şartnamesi

Yarışma Şartnamesi


بسم الله الرحمن الرحيم

2021-2022

Aziz Mahmud Hüdâyî Vakfı

RİYÂZÜ’S-SÂLİHÎN EZBERLEME YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

1. AMAÇ

1.1. Aziz Mahmud Hüdâyî Vakfı öncülüğünde düzenlenen “Riyâzü’s-sâlihîn Ezberleme Yarışması”nın amacı, Türkiye’de toplumsal düzeyde hadîs öğrenimini yaygınlaştırmak, hadîse yönelik bilginin alanını genişletmek ve Riyâzü’s-sâlihîn hafızlığı geleneğinin yeniden canlanmasına imkân sağlamaktır.

1.2. Yarışmada yedi yıllık bir süreçte Riyâzu’s-Sâlihîn’in ezberlenmesi ve muhtevasının hadîs-i şerîflerin anlamlarının kavranması hedeflenmektedir.

2. ORGANİZASYON

2.1. “Riyâzü’s-sâlihîn Ezberleme Yarışması” insana ve insanlığa yardımı merkeze alma noktasında Türkiye’nin önde gelen sivil toplum kuruluşu olan Aziz Mahmud Hüdâyî Vakfı tarafından düzenlenir.

2.2. Yarışmanın merkezi İstanbul’dur.

2.3. Yedi aşamadan oluşan yarışma yedi ayrı yıla bölünmüş olup her yıl bir aşaması gerçekleştirilir.

3. KATILIM ŞARTLARI VE BAŞVURULAR

3.1. “Riyâzü’s-sâlihîn Ezberleme Yarışması”na T.C. veya yabancı uyruklu 14-54 yaşları arasındaki tüm hanımlar katılabilir.

3.2. Yabancı uyruklu hanımların, katılımcıları takviye etmek adına ayda bir gerçekleştirilecek hadis ve şerhleri içerikli dersleri anlayacak derecede Türkçe bilmeleri zorunludur.

3.3. Başvuru süresi üç hafta olup 15 EYLÜL- 4 EKİM 2021 tarihleri arasında “www.riyazussalihinyarismalari.com” adresinde yer alan başvuru formu ile online olarak yapılacaktır.

3.4. Yedi aşamadan oluşan yarışmaya katılım için bir önceki aşama ve/veya aşamalara katılma zorunluluğu bulunmamaktadır.

3.5. Yarışma kontenjanı sınırlıdır.

3.6. Katılım ücretsizdir.

4. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

4.1. Başvurular, yarışma Düzenleme ve Yürütme Kurulu tarafından değerlendirilir.

4.2. Düzenleme ve Yürütme Kurulu aşağıda isimleri yazan kişilerden oluşur:

  • Zeynep Duman (Genel Koordinatör/Sancaktepe Fasl-ı Bahar Kız Kuran Kursu’nda Kur’an Kursu Öğreticisi/ İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunu)
  • Ayşe Zeynep Elbeyoğlu (Danışman/Aziz Mahmud Hüdayi Kız Kur’an Kursu’nda Kur’an Kursu Öğreticisi/ 19 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunu)
  • Saime Yayla (Danışman/ Mehmet Akif Ersoy Kız Kur’an Kursu’nda Kur’an Kursu Öğreticisi/Hafız, Anadolu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunu)
  • Zeynep Refah Gökgöz (Genel Sekreter / Kocaeli Selimiye Cami Kur’an Kursu’nda Kur’an Kursu Öğreticisi/ Hafız, Anadolu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunu)
  • Betül Bozali (Jüri Başkanı/ Marmara Üniv. İlahiyat Fakültesi mezunu, İstanbul Ünv. Hadis Ana Bilim Dalı’nda doktora yapıyor.)
  • Dr. Ayşegül Mete ( Jüri Üyesi / Uludağ Üniv. İlahiyat Fakültesi mezunu, Sakarya Üniv. Tasavvuf Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi)
  • Sare Nur Aydın (Jüri Üyesi / Uludağ Üniv. İlahiyat Fakültesi mezunu, Uludağ Ünv. Hadis Ana Bilim Dalı’nda doktora yapıyor)
  • Gülsüm Korkmazer (Jüri Üyesi/ Uludağ Üniv. İlahiyat Fakültesi mezunu, Sakarya Üniv. Hadis Ana Bilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi)

4.3. Yarışmacılar için belirlenen yaş şartında yıl esas alınır. Bu itibarla doğum yılı 1967 ile 2007 arasında olan hanımlar yarışmaya katılmaya hak kazanırlar.

4.4. Düzenleme ve Yürütme Kurulu üyelerince başvurusu kabul edilenlerin, başvuru formunda belirttikleri telefon ve elektronik posta adreslerine mesaj ve e-posta yoluyla bildirimde bulunulacaktır.

5. YARIŞMA İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER

5.1. Yarışmanın hedefi yedi yıllık süre içerisinde Riyâzu’s-sâlihîn’de geçen hadîs-i şerîflerin ezberlenmesi ve manalarının kavranmasıdır.

5.2. Katılımcılar yarışmaya herhangi bir senede/aşamada katılabilecekleri gibi bütün senelere/aşamalara da katılabilirler.

5.3. Aşamalardan herhangi birine katılamayan kişiler, bütün aşamalar tamamlandıktan sonra katılamadıkları bölümleri tamamlayabilirler.

5.4. 2021-2022 yılında katılımcıların, Riyâzü’s-sâlihîn’in 447. ile 718. hadîs-i şerîfleri arasından seçilen 180 hadîs-i şerîfin Arapça metnini takriben 9 (dokuz) aylık bir süre zarfında ezberlemesi gerekmektedir.

5.5. Katılımcılar, hadîs-i şerîflerin tercümelerini ezberlemekten muaf tutulacaktır.

5.6. Katılımcılar, hadîs-i şerîflerin sahâbî ravisinden ve kaynak bilgisinden sorumlu tutulmayacaktır.

5.7. Bildirilen merkezlerde ayda bir yapılacak zorunlu kampta ezberlenecek hadîs-i şerîflerin şerhi yapılacak ve temel hadîs usûlü kaideleri öğretilecektir.

5.8. Temmuz ayında yapılacak olan değerlendirme için hazırlanan Değerlendirme Yönergesi aşağıda bulunmaktadır.

6. YARIŞMA SÜRECİ

6.1. Yarışmaya katılmaya hak kazanan katılımcıların ezber süreçlerini takip etmek ve onları hadîs usûlü ile şerhleri açısından bilgilendirmek için ayda bir olmak üzere kamp desteği verilecektir. Bu nedenle yarışmaya başvurmak isteyenlerin ayda bir gerçekleştirilecek kamp desteğini göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

6.2. Kamp tarihleri ve merkezler daha sonra web sitemizden ve sosyal medya hesaplarımızdan duyurulacaktır.

6.3. Kayıtlar sona erdikten sonra, katılımcılara Ekim ayında ilk etapta ezberlemeleri gereken 30 hadîs-i şerîf pdf formatında gönderilecektir.

6.4. Katılımcıların kampa ulaşım masrafları kendilerine aittir. Konaklama ve ikramlar Düzenleme ve yürütme kurulu tarafından karşılanacaktır.

6.5. Kasım ayında gerçekleştirilecek ilk kampa kadar 30 hadîs-i şerîfi ezberleyen katılımcılar ön elemeyi geçmiş sayılacak ve kendilerine 2 cilt halindeki Riyâzü’s-sâlihîn eseri takdim edilecektir.

6.6. Yıl içerisinde yapılacak toplam yedi kampın sonunda 180 hadîs-i şerifi ezberlemiş olan katılımcılar, Haziran ayında yapılacak olan değerlendirmeye katılma hakkını elde edecektir.

6.7. Değerlendirme mekânı, tarihi ve saati ile ilgili detaylar daha sonra web sitemiz ve sosyal medya hesaplarımızda ilan edilecektir.

7. UYGULAMA VE DEĞERLENDİRME SÜRECİ

7.1. Değerlendirmede değişik uzunlukta 15 hadîs-i şerif sorulacaktır. Jüri ezbere okunacak hadîs-i şerîf sayısında inisiyatif kullanabilir.

7.2. Katılımcılara sorulacak hadîs-i şerîfler kura usulüyle belirlenecektir.

7.3. Katılımcıya her hadîs-i şerîf için belli bir süre tanınacaktır. Belirlenen süreyi aşan katılımcıya hatırlaması için ek süre verilecek, talep ederse hatırlatma yapılacak, hatırlatma sonrası verilen son ek süreyi dolduran katılımcının cevap hakkı sona erecektir.

7.4. Kendisine sorulan hadîs-i şeriflerin üçte birinden fazlasını okuyamayan veya fâhiş hatayla okuyan katılımcı değerlendirmede başarılı sayılamayacaktır. Başarılı olamayan katılımcılar için telafi değerlendirmesi yapılması konusu komisyonun inisiyatifindedir.

7.5. Katılımcıların hadîs-i şeriflerin ezberlerinde kelime, harf-i cer, soru edatı atlama ve/veya değiştirme, mahrec, med ve hareke hatalarına dikkat edilecektir.

7.6. Değerlendirme sonucunda başarılı olan katılımcılara düzenlenecek özel bir merasimde sertifika ve çeşitli hediyeler takdim edilecektir.

7.7. Değerlendirme 2 kişiden oluşan ve düzenleme kurulu içinden belirlenen komisyon tarafından yapılır. İhtiyaç halinde sınav komisyonuna kurul kararıyla liyakatli hocalar dahil edilebilir.

8. GENEL ŞARTLAR

8.1. Yarışma Düzenleme ve Yürütme Kurulu, değerlendirme ile ilgili açıklamada bulunmama ve takvimle ilgili değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

8.2. Başvuru formunda bulunan tüm bilgilerin doğruluğunun sorumluluğu formu dolduran kişiye aittir. Başvuruda bulunan tüm yarışmacılar yarışma şartnamesini kabul etmiş sayılır.

YARIŞMA TAKVİMİ

ÖNEMLİ TARİHLERETKİNLİKLER
 15 EYLÜL- 4 EKİM 2021  Başvuru Haftası
7 – 8 Ekim 2021Başvurusu Kabul Edilenlere Mesaj ve Mail Yoluyla Bildirim
7 8 Ekim 2021Bilgilendirme ve Yarışmacılara 30 Adet Hadîs-i Şerîfi İhtiva Eden Pdf Dosyasının Gönderilmesi
31 EKİM 202130 Adet Hadîs-İ Şerîf Ezberi Üzerinden Ön Elemeyi Geçenlere 2 Cilt Riyâzü’s-Sâlihîn Takdimi ve İlk Kamp
11- 12 HAZİRAN 2022Genel Değerlendirme Tarihi

İLETİŞİM BİLGİLERİ

 YARIŞMA YÜRÜTÜCÜSÜ KURUM BİLGİLERİ
  Yürütücü Adı  Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı
Adres                                         Aziz Mahmud Hüdayi Mah. Aziz Mahmud Efendi Sk. Cami İçi No:1 Posta Kodu: 34672 Üsküdar-İSTANBUL 
Telefon  0 216 341 05 97 
Faks  0 216 341 24 31
Web Sitesihttp://hudayivakfi.org
 YARIŞMA WEB SİTESİ VE SOSYAL MEDYA HESAPLARI
  
SekreteryaZeynep Refah    
Web Sitesiwww.riyazussalihinyarismalari.com  
Sosyal Medya   instagram&facebook= riyazussalihinyarismalari